Tutustu

Hienovaraista Alexander työtä

Lisätietoa ja luettavaa

Tälle sivulle on kerätty yleistä tietoa Alexander-tekniikasta, sen käytännön toiminnasta ja toimijoista. Klikkaa tästä siirtyäksesi Kirjallisuus-sivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa Päivi Sarasteen julkaisemista ja muista Alexander-tekniikkaan liittyvistä kirjoista.

Alexander-tekniikka on: 

Alexander-tekniikka on yli sata vuotta vanha menetelmä, jonka avulla opitaan tiedostamaan ja ymmärtämään kehon ja mielen välistä yhteyttä ja vuorovaikutusta. Sen avulla on mahdollista muuttaa haitallisia ajatus- ja kehollisia tottumuksia ja vapautua niiden aikaansaamista, kehossa olevista kroonisista jännityksistä. Tottumusten vaikutuksesta jännitykset ovat tiedostamatta muodostuneet kiinteäksi osaksi olemista ja toimintaa.

Mihin se voi auttaa?

Moni tavoittelee hyvinvointia ja vapautta, rentoutta ja liikkumisen helppoutta. Silti saattaa olla, ettei parhaalla tahdollankaan onnistu saavuttamaan niitä. Ahkerasta liikkumisesta, rentoutusharjoituksista ja tarkasta ruokavaliosta huolimatta olo on jännittynyt ja epämukava, stressi pääsee ottamaan ylivallan ja monenlaiset kivut ja vaivat ovat alituisina seuralaisina.

Alexander-tekniikka on oppimismenetelmä, jota voi käyttää hyödyksi missä tahansa tilanteessa tai toiminnassa. Se auttaa tiedostamaan oman kokonaisvaltaisen tilantee ja ymmärtämään, mitkä ovat niitä asioita, jotka haittaavat toimintaa, ja kuinka niitä voi muuttaa.

Alexander-tekniikka auttaa sinua pitämään itsestäsi huolta.

Miten se toimii?

Maanvetovoimakentässä kehossa toimii ryhtimekanismijärjestelmä, joka tukee meidät pystyasentoon helposti ja vaivattomasti. Useimmilla tämän tukivoiman toiminta on häiriintynyt jo lapsuudessa ja aikuisiällä stressi, kiire ja liiallinen yrittäminen aiheuttavat lisähaittaa. Tapamme reagoida ympäristöstä ja itsestämme tuleviin ärsykkeisiin vaikuttaa oleellisesti hyvinvointiimme.

Alexander-työ tehdään aina kehosta lähtien, mutta sen vaikutus tuntuu koko ihmisessä. Työssä opitaan vaikuttamaan tietoisella ajattelulla kehosi toimintaan ja omiin reaktoihin. Sen sijaan että tottumukset ohjaisivat reagointia, oppii käyttämään mahdollisuuttasi valita reagointitapansa. Tiedostamisen avulla vapautuu kehossa olevista, tottumuksiin liittyvistä jännityksistä, jolloin ryhtimekanismit pääsevät toimimaan paremmin, ja olo helpottuu ja kevenee.

Missä sitä opetetaan?

Eri puolilla Suomea järjestetään ryhmäkursseja, joista voi saada tietoa mm. osoitteesta www.finstat.fi tai avointen yliopistojen, kansalais- ja kesäyliopistojen sivuilta ja esitteistä. Kaikki Suomessa toimivat opettajat antavat myös henkilökohtaista ohjausta.

Tietoa Alexander-opettajista

Alexander-opettajat käyvät läpi 3-vuotisen koulutuksen alan tasoa valvovien kansallisten yhdistysten hyväksymissä kouluissa. Kansalliset yhdistykset muodostavat kansainvälisen yhteenliittymän, ATAS:in (Alexander Technique Affiliated Societies). Suomen Alexander-tekniikan opettajat FINSTAT ry on perustettu vuonna 2005.

Suomessa on ollut vakituisia opettajia vasta 80-luvun lopusta. Tällä hetkellä meitä on n.50. Lähin ppettaja löytyy Finstat ry:n opettajaluettelosta.